Az EP ajánlja a törlést, de márciusban még átállítjuk az órákat

Az EP ajánlja a törlést, de márciusban még átállítjuk az órákat

“Sok értelme nincs, feje tetetéje borítja az életet a közlekedéstől a munkán keresztül számtalan területen” – mondta az Aradi Napnak Winkler Gyula RMDSZ-es EP-képviselő azzal kapcsolatban, hogy nagy többséggel, ajánlásként a tagállamoknak, megszavazták a tavaszi-őszi óraátállítás törlését. “Egyre több tagállamban hangoztatják az évi kétszeri óraátállításról, hogy nem kell. Tény, született tanulmány, amelyik kimutatja, hogy a szervezet megérzi az átállásokat, másfelől nincs tanulmány, amelyik bizonyítaná ezeknek az óramódosításoknak a gazdasági hasznát. Az Európai Parlament most abban foglalt állást, hogy az Európai Bizottság készítsen egy átfogó tanulmányt arról, mi a teendő” – magyarázta lapunknak Winkler.
Magyarán, még nem kell félni attól, hogy 2018-tól törölték a tavaszi-őszi óraátállítást, várhatóan ez még hosszú, bürökratikus folyamatnak nézünk elébe. Az ideális természetesen az lenne, ha majd minden tagállam egységesen döntene, másképp tényleg fejre áll Európa.

A strasbourgi ülésen február 8-án született döntés:

Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az óraátállításra vonatkozó rendelkezésekről (2017/2968(RSP))
Az Európai Parlament,
– tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 114. cikkére,
– tekintettel a nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló, 2001. január 19-i 2000/84/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvre(1) ,
– tekintettel az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság közötti, a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásra(2) ,
– tekintettel eljárási szabályzata 123. cikkének (2) bekezdésére,
A. mivel a jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás szerint a meglévő jogszabályok értékelése alapot kell szolgáltasson a jövőbeli lehetséges lépések hatásvizsgálatához;
B. mivel számos tudományos tanulmány, többek között a 2000/84/EK irányelv szerinti, nyári időszámításra vonatkozó rendelkezésekről szóló, az Európai Parlament Kutatószolgálata által 2017 októberében készített tanulmány sem jutott meggyőző eredményre, viszont negatív hatásokról számolt be az emberi egészségre nézve;
C. mivel számos polgári kezdeményezés hangsúlyozta a polgárok aggályait az évi kétszeri óraátállítással kapcsolatban;
D. mivel a Parlament korábban már előterjesztette az ügyet, például a 2015. szeptember 25-i O-000111/2015 – B8-0768/2015 számú, Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésben;
E. mivel alapvetően fontos az egységes uniós időszámítási rendszer fenntartása az évi kétszeri óraátállítás megszüntetése után is;
1. felhívja a Bizottságot, hogy végezze el a 2000/84/EK irányelv mélyreható értékelését, és amennyiben szükséges, terjesszen elő az irányelv felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot;
2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek.

Categories: Aktuális, Slider