Az Aradi Kamaraszínház által is kezdeményezett új projekt

Az Aradi Kamaraszínház által is kezdeményezett új projekt

A színház szakterületének kreatív erőit egyesíti az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala és Aradi Kamaraszínház által kezdeményezett új projekt. A színház világnapján ezúton egy olyan digitális projekt kerül bemutatásra – a NEON-platform –, amelynek célja a Duna-régió országai kisebbségi színházainak közös keretet szolgáltatni, amely által ezek megmutathatják magukat, szélesebb nyilvánosság előtt ismertethetik művészeti teljesítményeiket, eredményeiket. A projekt az Európai Unió Duna-régióra vonatkozó stratégiájának (SUERD) részét képezi, ennek keretében valósul meg.
A projekt elsősorban egy online hálózat létrehozását célozza meg egy olyan platform révén, amely offline tevékenységeket is ösztönöz – karavánokat, színházi fesztiválokat és ehhez hasonló művészeti megnyilatkozásokat. A platform a színházi szakma számtalan alkotójáról, intézményéről – színházakról, művészeti iskolákról és egyetemekről, nyári egyetemekről nyújt információt, tájékoztatást.
Egy ilyen platform ugyanakkor az etnikumközi kapcsolatok közvetlen ösztönzője, a társadalmi-gazdasági fejlődés és a regionális együttműködés bátorítója, amely maradandó értékeket szolgáltató közös tevékenységekhez vezet. Az online hálózat közvetlenül támaszkodik az a Duna-régió kisebbségi színházainak eddigi tapasztalataira, ezekre alapozva népszerűsítené a kulturális kölcsönhatást, különböző csereprogramokat.
Az Európai Unió platformba bevont országai a következők: Ausztria, Románia, Bulgária, Csehország, Horvátország, Magyarország, Németország (föderatív államként, illetve Baden-Württemberg és Bajorország révén), Szlovákia és Szlovénia. A projekt az EU határian kívül a következő, a Duna-régió stratégiájában szintén érintett országokra is kiterjed: Bosznia Hercegovina, Montenegró, Szerbia, Moldovai Köztársaság és Ukrajna.

„A színházi szakemberekkel való beszélgetéseim során azt tapasztaltam, hogy ebben a szakmában az egyik legfontosabb kérdés világviszonylatban a mobilitás, amely több esetben is országhatárokon belülre vagy legfeljebb a szomszédos országokkal való kapcsolattartásra szűkül. A NEON egy olyan felület kíván lenni, amely orvosolja ezt a gondot, így örömömre szolgál az, hogy ebben a tekintetben hasznosak lehetünk, támogathatjuk a kapcsolatépítést a kultúra terén”– mondta a platformról Laczikó Enikő államtitkár, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának vezetője, aki megköszönte Tapasztó Ernő igazgatónak, az Aradi Kamaraszínház vezetőjének az online hálózat ötletét, létrehozásában elengedhetetlen és hatékony együttműködését. Ugyanakkor hozzátette: az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala is az Aradi Kamaraszínház közös platformja bárhonnan és bármikor hozzáférhető felület lesz, amelynek kulcsfogalmai a kulturális, nyelvi és földrajzi sokszínűség.

A NEON platformról bővebb leírás román nyelven a következő linken olvasható:

NEON: oportunitate fără frontiere în domeniul teatrului

(Az Aradi Kamaraszínház sajtóközleménye)

Fotó: Tapasztó Ernő az Európa, édes hazám c. darabban

Categories: Életstílus, Slider