RMDSZ-közlemény

RMDSZ-közlemény

Közlemény
az RMDSZ Arad megyei szervezetének a 2016-os helyhatósági választásokon alkalmazandó előválasztási szabályzatáról
Jelölési feltételek, dokumentumok és eljárás
Tevékenységi kiértékelések
Minden tisztségben lévő választott képviselő esetében meg kell tartani eddigi tevékenységük kiértékelését, függetlenül attól, hogy jelöltetik magukat vagy sem a 2016-os helyhatósági választásokon.
Azok a képviselők, akik megtagadják a kiértékelésben való részvételt, nem jelölhetők az RMDSZ választási listáin.
Arad municípium önkormányzati tisztségviselők tevékenységének kiértékelését a városi küldöttgyűlés hatásköre.
A városi kiértékelő és jelölő küldöttgyűlést 2016. március 17-én tartja 18 órától az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének székházában (Arad, Püspökség u. 32 sz.).
A megyei önkormányzati tisztségviselők tevékenységének kiértékelése a Megyei Küldöttek Tanácsának (MKT) hatásköre.
Az MKT kiértékelő és jelölő gyűlését 2016. március 19-én tartja 10 órától az RMDSZ Arad Megyei Szervezetének székházában (Arad, Püspökség u. 32 sz.).
A kiértékelést végző testület megvitatja a beszámolókat, és a saját működési szabályzatának megfelelően egyenként szavazat alá bocsátja elfogadásukat. A beszámoló elutasítása esetén az előterjesztő nem jelölhető az RMDSZ választási listáin.
Dokumentumok
Polgármester- és tanácsosjelölt lehet minden olyan választható RMDSZ tag, aki eleget tesz a választási törvény előírásainak, az Országos Alapszabályzat 23. cikkelyébe és az SZKT határozatába foglalt feltételeknek, eljárásnak, illetve a MÁT, MKT által meghatározott további kritériumoknak.
A jelöltek végzettsége: a községi polgármester- és tanácsosjelöltek esetén javallott legalább a középiskolai vagy szakiskolai végzettség, városi polgármesterjelöltek, városi és megyei tanácsosjelöltek esetén ajánlott a felsőfokú végzettség.
A helyi önkormányzati jelöltek a jelöltséghez szükséges dokumentumokat a helyi (települési, községi vagy városi) szervezethez, a megyei tanácsosok a megyei szervezethez nyújtják be.
Az egyéni dokumentációnak a fent említett dokumentumok mellett, kötelezően tartalmaznia kell:
– a jelölt egységes önéletrajzi adatlapját,
– a jelöltnek a szekuritátéval való kapcsolatáról, az 1989 előtti és utáni politikai tevékenységével kapcsolatos politikai nyilatkozatát,
– a jelölt írásos nyilatkozatát, melyben tanúsítja, hogy az elmúlt 4 évben nem indult a helyhatósági, parlamenti, illetve európai parlamenti választásokon más szervezet jelöltjeként az RMDSZ ellen.
– a jelölt írásos nyilatkozatát, melyben vállalja, hogy függetlenül a jelölési eljárás eredményétől, nem indul sem más párt színeiben, sem függetlenként a 2016-os választásokon, és nem fog RMDSZ-ellenes tevékenységet kifejteni,
– a jelölt írásos nyilatkozatát, melyben vállalja az RMDSZ programját
– a jelölt, az adott település (város, község) vagy a megye adminisztrálásával és fejlesztésével kapcsolatos egyéni elképzeléseit a következő négyéves időszakra,
– a polgármester-jelöltek esetében az Országos Alapszabályzat 23. cikkelye által előírt támogató személyek listáját illetve a helyi szervezetek támogatásáról szóló választmányi döntések hivatalos átiratát.
Eljárás
A minél szélesebb körű közösségi részvétel biztosítása érdekében a megyei/helyi szervezet vezetősége a jelölési határidő lejárta előtt legalább 10 nappal felhívást tesz közzé a jelöltállítás lehetőségéről, gondoskodik a jelölési kritériumrendszer és a jelölési határidő, illetve a választás módozatának és időpontjának nyilvánosságra hozataláról.
A jelöltséghez szükséges űrlapokat a jelölt a megyei/helyi szervezet vezetőségétől igényelheti, majd azokat kitöltés után a megyei/helyi szervezet megbízottjának adja át, aki helyben ellenőrzi a dokumentumok, illetve az adatok teljességét.
A Szövetségi Képviselőt Tanácsa által, valamint a Megyei Küldöttek Tanácsa által jóváhagyott teljes előválasztási szabályzat elérhető a www.rmdszarad.ro weboldalon valamint igényelhető az rmdszarad@rmdsz.ro e-mail címen. Nyomtatott formában székházunkban (Arad, str. Episcopiei – Püspökség u. – 32 szám) igényelhető.

Péró Tamás
ügyvezető elnök

Categories: Aktuális, Főoldal-5