Aradi Alma Mater találkozó Budapesten: hogyan tovább? [FRISSíTETT]

Aradi Alma Mater találkozó Budapesten: hogyan tovább? [FRISSíTETT]

A szokásos éves budapesti Aradi Alma Mater találkozón a hangulat annak ellenére optimista volt, hogy az alapítvány kénytelen beszüntetni tevékenységét, adta hírül az Aradi Napnak Jantó Zoltán László. „A találkozó arról szólt, mit tehetünk a jövőben az aradi ALMAMATERünk támogatására, mivel a jelenlegi rendelkezések miatt a budapesti Aradi Alma Mater Alapítvány megszűnt.
A jogszabályok úgy módosultak, hogy az alapítvány már több feltételnek sem tud eleget tenni: például, eltörölték a „kiemelten közhasznú” rangsorolást, csak a „közhasznú” maradt, ugyanakkor szigorították a feltételeket is.

(Fotók:  Jantó Zoltán László)

 

FRISSÍTÉS

Jantó Zoltán László közvetítésével megkaptuk az engedélyt, hogy közöljük azt a levelet, amelyet tavaly októberben Fitori Péter, a kuratórium elnöke intézett tagtársainak, s amelyben pontosan leírta, miért kell beszüntetni a tevékenységet.

A levél:

Kedves kuratóriumi tagtársaim!

A 2011. évben megjelent, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló CLXXV. törvénynek megfelelően, a jogszabályban meghatározottak szerint, a civil szervezetek a működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről kötelesek beszámolót készíteni és a 2012.-es évtől kezdődően, a közhasznúsági melléklettel együtt, letétbe helyezni az Országos Bírósági Hivatalhoz. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet formanyomtatványa letölthető a Civil Információs Portál honlapjáról.

Tekintettel arra, hogy a törvény értelmében megszűnt a „kiemelten közhasznú” minősítés és csak a „közhasznú” maradt, a feltételek szigorodtak. Íme néhány kiemelés a törvényből:

32. § (1)75 Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú tevékenységet végző szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható, és amely:

a) civil szervezet (ide nem értve a civil társaságot), vagy

b) olyan egyéb szervezet, amelyre vonatkozóan a közhasznú jogállás megszerzését törvény lehetővé teszi.

(2) Törvény az (1) bekezdéstől eltérően megállapíthatja valamely szervezet közhasznú jogállását.

(3)76 A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az előző évről szóló közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetőek.

(4) Megfelelő erőforrás áll az (1) bekezdés szerinti szervezet rendelkezésére, ha az előző két lezárt üzleti év vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy

c) a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

(5) Megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki az (1) bekezdés szerinti szervezetnél, ha az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalább egy teljesül:

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a szervezetnek felajánlott összegből kiutalt összeg eléri az 54. § szerinti bevétel nélkül számított összes bevétel kettő százalékát, vagy

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

(6) A beszámoló adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az (1) bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha az (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.

A 4. és 5. pontokban szereplő kritériumok szerint történik az alapítvány tevékenységének minősítése. A fentebb említett nyomtatvány kitöltő programja az utolsó oldalon megadja a kritériumok szerinti értékelés eredményét.

Mi 2012.-re egy-egy szempontot teljesítettünk, de 2013.-ra már az „erőforrás” kritérium egyetlen szempontját sem. Az adatok ismeretében 2014-re sem fogjuk teljesíteni!

A fentieket figyelembe véve, a „közhasznú” jogállást nem tarthatjuk meg, így a költségvetési támogatást sem.

Konzultáltam dr. Szegedi Ildikó ügyvédnővel, aki annak idején az alapító okiratot elkészítette, a lehetőségekről, és arra a megállapításra jutottunk, hogy jelen helyzetben legjobb az alapítvány tevékenységét beszüntetni.

A napokban újra találkozom az ügyvédnővel, aki segít az ügy lebonyolításában.

Minden további fejleményről tájékoztatlak. Valószínű, rövidesen kuratóriumi gyűlést kell tartanunk.

Budapest, 2014-10-05

Üdvözlettel Fitori Péter

 

278

Categories: Életstílus, Slider