Nagyböjti lelki útravaló

Nagyböjti lelki útravaló

A nagyböjt a keresztény közösségekben a húsvét előtti negyven napos előkészületi, bűnbánati időszak. Lényege húsvétra, Jézus Krisztus feltámadásának ünnepére való felkészülés a hitben való elmélyülés, a kiengesztelődés és a lemondás révén. A vallásos gyakorlat középpontjában ebben az időszakban a bűnbánat, a megtisztulás, az áldozatvállalás és a könyörgés áll, kifejezve az ember Isten iránti szeretetét. A nagyböjt lelkületének része az ima és a szegények megsegítése is.
A nagyböjti időszakra eső hat vasárnapot az egyház nem tekinti böjti napnak (mivel minden vasárnap Krisztus feltámadásának emlékünnepe), ezért a böjti időszak a 7. század óta hamvazószerdával kezdődik a keresztény egyházi naptárban. A nagyböjt utolsó hete a virágvasárnappal kezdődő nagyhét. Teljes időtartama hamvazószerdától nagyszombatig 46 nap, amennyiben a vasárnapokat is beleszámítjuk.
A nagyböjt kezdetét megelőző háromhetes időszak a böjtelő, vasárnapjainak neve (húsvéttól számított hozzávetőleges távolságukról): hetvened, hatvanad és ötvened vasárnapja.
A nagyböjti időszakra eső vasárnapok nagyrészt introitus zsoltáruk első soráról kapták latin nevüket:

1.Invocavit („Hozzám kiált…”)
2.Reminiscere („Emlékezzél…”)
3.Oculi („Szemeim…”)
4.Laetare („Örvendezz…”)
5.Judica („Ítélj meg…” – feketevasárnap)
6.Palmarum („Pálmák…” – virágvasárnap)

LELKI ÚTRAVALÓ

Igék, gondolatok, imák – szolgáljanak lelki növekedésünkre!
Tízlépcsős méregtelenítő kúra nagyböjtre:

1.Légy hálás mindenért!
2.Imádkozz többet!
3.Szeretteiddel légy többet!
4.Dicsérj többet!
5.Kerüld a veszekedést!
6.Kerüld a pletykát!
7.Kerüld a panaszkodást!
8.Mobilozz kevesebbet!
9.Költs magadra kevesebbet!
10.Tévézz kevesebbet!

Ha valóban tudni szeretnéd, hogy mi igazán fontos számodra, akkor vess pillantást a naptáradra és a bankszámlakivonatodra, hiszen az időbeosztásod és a pénzköltéseid árulják el másoknak azt, hogy mit szeretsz a legjobban.
A biztonság miatt bízol a pénzedben? Vagy inkább Istenben bízol? Azért bízol a pénzben, mert meghozza számodra a boldogságot, vagy inkább Istenben bízol, hogy ő adja ezt meg neked? A pénz általi jóllétben bízol, vagy abban, hogy Isten által érezd jól magad? A pénz a hited savpróbája.
A pénz nemcsak azt mutatja meg Istennek, hogy mennyire bízol benne, hanem azt is, hogy Ő mennyire bízhat meg benned.
A hálás beállítódás egészséges és boldog életet eredményez.
Krisztus keresztáldozata a legnagyobb cselekedet, amelyért hálásak lehe- tünk. Elég egy pillantás Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására – amelyet értünk tett -, hogy kibeszélhetetlen örömmel töltsön el minket.
Ne a saját egónk elképzelése szerint rántsunk elő bibliai példákat, hanem az ő szeretete és igazsága legyen a minta!

Ha pedig a világosságban járunk… Jézus vére megtisztít
minket minden bűntől. (1János 4:7)

A bocsánat üzenetét prédikáló egyházban a legritkább ez a „jelenség”: bocsánatot kérni, megbocsátani, sőt megköszönni. Alig emlékszem arra, hogy valaki bocsánatot kért volna, esetleg valamit megköszönt volna.
A lelkemben dől el, hogy ki vagyok én Krisztushoz viszonyítva. Bennem ő a nagy, vagy én uralom őt. Felnézek rá, vagy lenézek rá? Ha ő nagy az én szemeimben, akkor én kicsi vagyok őbenne, de általa naggyá lehetek. S rajtam keresztül Krisztus naggyá lehet a környezetemben élők számára is. Érted-e ezt?
Ha Jézus szavára hallgatsz, te is megtalálod a megoldást. Kifogod azt a halat, amely a megoldást hordozza – bizonyságul azoknak, akik még nem fogadták el Jézus igazságát.
Valamennyien fontos szerepet játszunk az Isten országa szolgálatában. Isten országában is mindenki egyformán fontos. Kérdezzük meg magunkat: Ott vagyok-e, ahol Isten szeretne látni, és azt teszem-e, amit ő szeretne?
Isten azt szeretné, ha éppen olyan szeretettel viszonyulnál másokhoz, mint amely szeretettel Ő viseltet irántad. Ez nem választás kérdése, nem is javaslat Jézustól, hanem egy parancs.
Ha Krisztus követője vagy, akkor – ha tetszik, ha nem ¬– szeretned kell másokat. Ráadásul ugyanúgy, ahogyan Krisztus szeret téged. Ez annyit jelent, hogy mindenkit teljes valójában el kell fogadnod olyannak, amilyen, és feltétel nélkül szeretned. Ezen felül, szívből megbocsájtani embertár- saidnak, és szerfelett értékesnek tekinteni őket. Az efféle igaz szeretet átformálja majd kapcsolataidat!

(Forrás: Wikipédia, a Nyíregyháza-Kertvárosi Református Egyházközség Gyülekezeti Hírlevele, 2018.március 4-10., fotó felvidek.ma)

Categories: Életstílus, Főoldal-5