Lelkész-elzavarás Fazekasvarsándon: Horváth Csabának mennie kell

Lelkész-elzavarás Fazekasvarsándon: Horváth Csabának mennie kell

„Ha a helyében lennék, nem maradnék. Ha viszont szembe tud nézni az emberekkel, akkor maradjon” – jelentette ki ma az Aradi Napnak Szász Mihály, az RMDSZ Fazekasvarsándi Szervezetének elnöke, helyi tanácsos arra a kérdésre, lát-e esélyt a felek közötti megbékélésre, a visszaútra.
Az (ellen)felek pedig Horváth Csaba fazekasvarsándi evangélikus-luteránus lelkész, valamint az a 61 gyülekezeti tag, aki aláírta az ellene megfogalmazott feljelentést. A vádak között szerepel, többek között, hogy a lelkész szétszórja, megosztja a magyarságot, nem vesz részt a közösség életében, ezért kérik, a Püspöki Hivatalt, hogy váltsák le.
„Etikai dolog, sokan azt sem tudták, mit írtak alá, megtévesztették őket. Létezik itt egy öt-hat családból álló medvetáncoltató csoport, akik fütyülnek és dirigálnak” – mondta ma az Aradi Napnak Horváth Csaba, aki 11 esztendeje szolgál Fazekasvarsándon.
A cirkusz középpontja a Kultúrház. Az épületet az egyház visszakapta, ám a tulajdonjogi okmányok rendezése még nem történt meg, és a kezelése sem megoldott. Horváth Csaba szándéka az volt, hogy külső személy vegye át az igazgatást – egy ideig a felesége „adminisztrálta” – , a rendezvények szervezését stb., s ezzel egycsapásra kettévágnák a gordiuszi csomót. Nagy József vállalkozó ajánlatot tett erre, de a rendkívüli közgyűlés érthetetlen módon leszavazta.
A Kultúrháznak nincs meg az engedélye a tűzoltóságtól – így a működési engedélye sem –, ezért törvényesen nem nyithatja ki kapuját. Ezzel kapcsolatban a helyi polgármesteri hivatal átiratban figyelmeztette az egyházat. Horváth Csaba állítja, be kell tartani a törvényeket, ő nem vállalhatja a felelősséget arra, hogy illegálisan üzemeltessék. Az engedélyek kifizetése meghaladja az egyház büdzséjét, ezért is döntöttek a „kiszervezésről”. Patthelyzet alakult ki.
Az aláírásgyűjtést követően április 30-án rendkívüli presbiteri közgyűlésre került sor az imateremben. Súlyos vádak, személyeskedések hangzottak el, a jegyzőkönyv tanúsága szerint Szász Mihály kijelentette, hogy „a papoknak akkor is az volt a szerepük, mint most, hogy félrevezessék a népet és kiszolgáltassák a törvényeknek” utalt a tűzoltósági engedély miatti bezárásra.
Horváth Csaba a megfogalmazott vádakra az esperesnek küldött levelében válaszolt, felsorolta , hogy az elmúlt 11 évben mennyi mindent megvalósítottak, felújítottak, megszerveztek. Ebben kifejti, többek között, hogy a feljelentők „nem igazán vesznek részt a nemzettudatot erősítő rendezvényeken, imaheteken”, a Kultúrház felújítási munkálataiban sem, „ennek ellenére magukénak tartják és kisajátítják”. Példaként hozta fel, hogy az emléktáblát is a presbitérium engedélye nélkül helyezték el, miközben az épület egyházi tulajdon.
Május 7-én esperesi vizitációra került sor Fazekasvarsándon, ezen jelen volt, többek között Köncze Geréb Árpád a Kolozsvári Egyházmegye esperese, Kishegyi Endre egyházmegyei felügyelő, Vass Eliza felügyelő, Berár György gondnok, Kalmár János másodgondnok. Az egyetlen napirendi pont: a Horváth Csaba elleni feljelentés kivizsgálása. A bezárással kapcsolatban Kishegyi helyeselte az intézkedést, mert „komolyan kell venni” a hivatalos felszólításokat. Köncze szorgalmazta a tulajdonjog rendezését, Horváth Csaba megígérte, ügyvéd segítségével törlik az örökösök nevét a tulajdoni lapról, hogy ennek a feltételnek is eleget tegyenek, s megkaphassák a működési engedélyt.
A pro- és kontra vélemények, az apró „történetek”, rágalmak, üzengetések, beszólások vég nélkül sorolhatóak, az egész ügy alapja a személyeskedés, az egyéni ambíciók. Amelyekből a felek nem engednek.
Mindezekkel kapcsolatban Horváth Csaba levelet írt Faragó Péternek, az RMDSZ Arad Megyei Szervezete elnökének. Faragó Péter az Aradi Napnak elmondta: „Ez az egyház belső ügye, a pap és a hívek közötti ügy, ezért belső szinten kell megoldani. A beadványt megkaptuk, tanulmányozzuk, de ismétlem, nem avatkozunk bele akkor sem, ha a hívek között RMDSZ-es tagok vannak”.
Horváth Csaba írásban kérte az áthelyezését Fazekasvarsándról.
Úgy tudjuk, vasárnap, annak ellenére, hogy engedély még nincs, a Kultúrházat kinyitják egy politikai rendezvény számára.

Irházi János

 

Fotó, archív: megemlékezés a II. Világháborúban elesett hősökről. Baloldalon Horváth Csaba

Categories: Aktuális, Slider