Szövétnek és 3 Havi Szemle: főszerkesztői fricskák meg tüskék

Szövétnek és 3 Havi Szemle: főszerkesztői fricskák meg tüskék

A nyomtatott lapok utáni érdeklődés Arad megyében is rohamosan szűkül, mégis három, szinte ugyanazon a palettán elhelyezkedő, ugyanazt az olvasótábort megcélzó kiadvány jelenik meg: Havi Szemle, Irodalmi Jelen, Szövétnek. Az Irodalmi Jelen azért „kilóg”, mert őrzi irányvonalát, és elsősorban versre, novellára, esszére stb. összpontosít, a Havi Szemle és a Szövétnek ellenben inkább közművelődési, művészeti, kulturális-tájékoztató, eseményfelsoroló. Vagyis ők ketten könyökölnek egyazon színpadon.
Konkurenciáról, tartalomról, szerzőkről (is) kérdeztük a két főszerkesztőt, miután a Kölcsey Egyesület hétfőn útjára bocsátotta az áttervezett 3 Havi Szemlét.

Juhász Béla, a Szövétnek főszerkesztője:

– Nehéz kérdés, mert kevés irodalmár van Aradon, szerkesztőről nem is beszélve. Én egyik alelnöke vagyok a 3 Havi Szemlét kiadó Kölcsey Egyesületnek, de nekem egy mukkot nem szóltak sem a tervekről, sem a véleményemet nem kérték.
– Rosszul esett?
– Már eleve rosszul esett, amikor kb. egy évvel ezelőtt a Kölcsey egyik választmányi ülésén az egyik jelenlegi alelnök, aki akkor még nem volt alelnök, a közönség előtt azt mondta, segíteni kellene a Szövétneket, mert halódik. Megkérdeztem, miért halódik, amikor a példányszám 350-ről felment 500-ra, a Havi Szemle meg ugyebár most 80 példányban jelent meg nagy nehezen.
Nem is kérnek tőlem semmit a lapba, egy vezetőségi ülésen felvetődött a dolog, és akkor elhangzott, hogy ez egy teljesen más lesz. Rendben, örülök neki hogy létezik ez a lap is, hogy megjelent új formában. Egyébként vannak szerzők, akik nekem többszöri kérésre sem küldtek anyagot a Szövétnekbe. Például, Olasz Angéla. Százszor kértem tőle írást, de nem adott.
– Megosztottság?
–Igen, sajnos van egy megosztottság. Előfordult, hogy XY, mindegy kicsoda, hozott a Szövétnekbe egy hatoldalas írást a negyven oldalas lapba valamilyen műemlékvédő társaság kirándulásairól. Megengedtem magamnak, hogy lerövidítsem fél oldalra, fotót mellé, mondom beteszem a lapba. Hát nem, a szerző visszakérte, hogy odaadja másnak, aki igényt tart rá. Erre én is visszakértem az írásaimat a Havi Szemlétől, mondtam, hagyják, odaadtam az Irodalmi Jelennek, ott meg azonnal megjelentek.

Berecz Gábor, a 3 Havi Szemle felelős szerkesztője:

– Ha végigkísérjük a Havi Szemle múltját, 2008 januárjától, amikor az első félévben havonta jelent meg 16 oldalon fekete-fehérben, aztán a borítója színessé vált, az oldalszám 24-re, majd a későbbiekben 44-re szaporodott, 2010-re szükségessé vált, hogy nagyobb lépésekkel haladjunk. A Havi Szemle nem csak aradi lap, hanem 2010 nyarától egy tágasabb horizontot is felvállalt, 2015 decemberében oda jutottunk, hogy a 64 oldal sem volt elegendő. Nem azzal küszködtünk, mint esetleg mások, hogy nincs elég írás, hanem ellenkezőleg, nem tudtuk miként válogassunk, hogy az aktuális írások bekerüljenek.
– Akkor miért nem álltak be havi megjelenésre?
– A dolog a közgyűléseken is felmerült, de nincsenek meg hozzá az anyagi lehetőségeink.
A lap struktúrája, tartalma szinte ugyanaz, mint a Szövétneknél: vers, kis helytörténet, visszaemlékezések. Nem zavaró?
– Nem, mert attól függ, hogy milyen típusú írások, cikkek jelennek meg. Ha egyik lap keretén belül öt-hat fejezet jelenik meg, legyen az irodalom, helytörténet, színház, évfordulók stb. lehet, a következő lapszámban némelyik fejezet hiányozni fog, mert bekerülhet vallástörténet, egyháztörténet, sporttörténet vagy egyéb. Úgy próbálunk hozzáigazodni, hogy az aktuális lapszámot annak az évharmadnak az eseményei kapcsán állítjuk össze. Most 125 példányban jelentünk meg, de már utána kell nyomjunk.
– Szűk az olvasói piac, a szerzőgárda nyolcvan százaléka ugyanaz, mekkora konkurenciát jelent a Havi Szemle, húzogatják, mondjuk Brauch Magda vagy Gál Zoltán kezét egymástól?
– Jó a kérdés, de ez nem így van. Szerintem nem jelent konkurenciát, mert a Szövétnekbe olyanok írnak főleg, akik az aradi magyar gimnáziumba jártak, igaz, közülük is írnak a Havi Szemlébe. Más a profilja az Irodalmi Jelennek, más a Szövétneknek, más a 3 Havi Szemlének.
2010 nyara óta megváltozott a profilunk, tekintettel arra, hogy az országhatáron kívülre is tekintettünk, közöltünk magyarországi, délvidéki, felvidéki szerzőktől is. Nem célunk, hogy akármit beletegyünk a lapba, de egy adott esemény, évforduló bekerül. Mi értéktartó írásokat közlünk, nem úgy, mint a napilap, mondjuk, hanem újabb helytörténeti, irodalomtörténeti kutatások részeit, vagy egy érdekes irodalmi írást, verset.
– Az elképzelhetetlen, hogy a szűk olvasói és szerzői kör miatt csak egyetlen irodalmi, helytörténeti, művelődési stb. lap legyen Aradon?
– Nem, azt nem látom jónak. A sportban 1898 előtt összevontak különböző csapatokat, egyetlen évig volt Unirea. Aztán mindegyik azt mondta, ez nem a mi csapatunk, nem megyünk a meccsekre. Senki csapata nem volt. Ami a lapokat illeti, mindenkinek megvan a saját profilja, olvasóközönsége.

(irházi)

Categories: Aktuális, Slider