Autonómia: RMDSZ-EMNP-MPP közös állásfoglalás

Autonómia: RMDSZ-EMNP-MPP közös állásfoglalás

Száz évvel a Gyulafehérvári Nyilatkozat után, a román kormányok évszázados asszimilációs politikája ellenére az erdélyi magyarság az önazonosságához és a kulturális örökségéhez ragaszkodó, életerős és értékteremtő nemzeti közösség maradt. Bár a megmaradásért vívott küzdelem a közösségi energiáink jelentős részét felemésztette, és mind számban, mind arányokban megfogyatkoztunk, az erdélyi magyar társadalomban van még tartalék a szellemi és gazdasági gyarapodásra, amennyiben sikerül megteremteni alapvető közösségi jogaink politikai, jogi és közigazgatási kereteit, a közösségi autonómiák közjogi rendszerét.

Az elmúlt száz év tapasztalatai alapján, 25 évvel korszakos programadó dokumentumunk, a Kolozsvári Nyilatkozat megszületését követően, annak szellemiségét meggyőződéssel valljuk: nemzeti identitásunk megőrzése és továbbadása, kultúránk fejlesztése, számbeli kisebbségi létünk teljes jogú polgárként való megélése csak a közösségi autonómiák intézményrendszere által biztosítható. A széleskörű autonómia a román többség érdeke is, hiszen a magát biztonságban tudó közösség alkotó ereje megsokszorozódik, így az általa előállított javak az egész ország gyarapodását szolgálják.

Száz évvel a gyulafehérvári nyilatkozatban foglaltak után készek vagyunk egy új kezdetre: az ország fejlődése, a közös jövőnk érdekében találjunk együtt megoldásokat a közösségeinket megosztó kérdésekre. Céljaink nem sértik a románok jogait, de azt is tudjuk, hogy törekvéseinket csakis a többség támogatásával tudjuk megvalósítani – ehhez ajánlunk partnerséget, és kérünk tiszteletet.

Mi, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt képviselői, választásokon szerzett politikai felhatalmazásunk felelősségének tudatában, az erdélyi magyarok közösségként való megmaradása érdekében megfogalmazott autonómia-elképzelések összehangolását elősegítendő a következő alapelvekben állapodunk meg:
1.Az erdélyi magyarok eltérő interetnikus viszonyaik, eltérő lehetőségeik, jövőképük tekintetében különböző típusú autonómiaformákat igényelnek: regionális autonómiát a tömbben élőknek, önkormányzati autonómiát a magyar többségű településeinknek és kulturális autonómiát minden romániai magyarnak.
2.A székelyföldi területi autonómiát annak történelmi határai között autonóm régióként képzeljük el. Döntéshozó testületének regionális jogszabályalkotói és végrehajtói hatáskörökkel kell rendelkeznie az oktatás, a kultúra, a tájékoztatás, a gazdaság és a saját közigazgatás kiépítése és működtetése terén, továbbá azokon a területeken, amelyek a régió gazdasági fejlődése és önigazgatása szempontjából szükségesek. A magyar nyelvnek jogállását tekintve a régión belül egyenrangúnak kell lennie a román nyelvvel. Hisszük, hogy a székelyföldi közigazgatás akkor lehet emberközpontú és hatékony, ha felépítését tekintve az azóta eltelt időszak változásainak figyelembevételével az egykori székely székekre alapoz. Az autonómia intézményei a demokrácia alapvető értékeinek és szabályainak tiszteletben tartásával jönnek létre.
3.Közös célunk az erdélyi magyarok több mint egyharmadának otthont adó Partium történelmi régió sajátos, kétnyelvű – közigazgatási jogállásának kialakítása.
4.A kulturális autonómia az erdélyi magyarok összességének önkormányzatát jelenti az oktatás, kultúra, tájékoztatás terén, valamint azokon a területeken, amelyek a nemzeti identitás megőrzése és továbbadása, a közművelődés fejlesztése szempontjából meghatározóak. A kulturális autonómia alapvető közösségi jog, ennek törvény általi elismertetése és intézményrendszerének kiépítése az egyetlen életképes megoldás Erdély különböző régióiban számbeli kisebbségben – helyenként szórványban – elő közösségeink nemzeti identitásának megtartására és szülőföldjén való boldogulására.

Arra törekszünk, hogy a közösen elfogadott alapértékek és kitűzött célok mentén a különböző közösségi autonómiaformák törvényi keretének megteremtése érdekében olyan törvénytervezetek kerüljenek a román törvényhozás elé, amelyek a lehető legszélesebb politikai és társadalmi támogatást élvezik.
Meggyőződésünk, hogy az erdélyi magyarság jövője, és az ennek szervezeti keretet nyújtó közösségi autonómiaformák tekintetében kialakított konszenzus hozzájárul közösségeink megmaradásához, gyarapodásához, szülőföldön való boldogulásához.
Ennek szellemében az együttműködést az egyes konkrét kérdésekben tovább folytatjuk.

Kolozsvár, 2018. január 8.

(RMDSZ-sajtóközlemény, fotó: rmdsz.ro)

***

Szilágyi Zsolt: „Megmaradásunk záloga az autonómia”

Hétfőn délben az Erdélyi Magyar Néppárt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a Magyar Polgári Párt elnökei közös állásfoglalást írtak alá az autonómiaelképzelések összehangolása érdekében Kolozsváron.

Az eseményen Szilágyi Zsolt, a Néppárt elnöke üdvözölte a három párt között létrejött együttműködést és közös párbeszédet, majd elmondta: jól indul a 2018-as év az erdélyi magyar pártok számára, hiszen – hosszas viták és többféle szövegváltozatot követően – végül egyetértés született az autonómiaigény további képviseletéről. „A tény, hogy sikerült az autonómia témájában egyetértenünk azt jelzi, hogy az erdélyi magyarok számára az önrendelkezés legitim és élhető jog, a román közösség számára pedig továbbra is ajánlat egy közös demokratikus ország létrehozására” – hangsúlyozta Szilágyi.

„Valljuk: száz év távlatában is az autonómia a megmaradásunk záloga. Törvénytisztelő, lojális és adófizető polgárai vagyunk Romániának, és továbbra is úgy gondoljuk, hogy – a többséggel közösen –jobbá tehetjük az országot – akár a centenáriumi események alkalmából is – úgy, hogy az hazája lehet magyaroknak és románoknak egyaránt. Hangsúlyoznunk kell: az autonómia a lehető legerősebb lojalitási nyilatkozat, amelyet tehetünk a közel 100 évvel ezelőtt megalakult román állam mellett. Ez most az összefogás, az egyetértés és a közös célok kinyilatkoztatásának pillanata, és a jövőben is arra kell törekednünk, hogy ezt a célt közös akciókkal támasszuk alá” – hangsúlyozta a Néppárt elnöke. Szilágyi Zsolt hozzátette: az állásfoglalás kidolgozásába a Székely Nemzeti Tanács és a Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács is bekapcsolódott, hiszen ezek a szervezetek az autonómiatörekvések megfogalmazásának műhelyei.

(Az Erdélyi Magyar Néppárt sajtóközleménye)

Categories: Aktuális, Slider